Drift og økonomi

Med de rette værktøjer kan du langt bedre drifte dit firma og styre din virksomhedsøkonomi

De fleste mindre virksomhedsejere går desværre glip af et stort økonomisk potentiale, fordi de mangler effektive værktøjer til deres virksomhedsdrift og virksomhedsøkonomi.

Det ved jeg, fordi jeg igennem årene har mødt utallige mindre virksomhedsejere, der både var passionerede og faglige kompetente, men som hverken var fokuserede eller særlig godt klædt på til at drifte samt styre deres virksomhedsøkonomi. Som bekendt er kæden ikke stærkere end det svageste led og derfor lider mange små erhvervsdrivende under manglen på effektive, letanvendelige ”drifts- og økonomi”-værktøjer. 

Sådan behøver det ikke at være for dig, for med en udvidelse og opgradering af din værktøjskasse kan du undgå en række større risici og blive i stand til at styre din virksomhed mere effektivt og profitabelt.

Min mission er hverken at introducere dig til avancerede økonomimodeller eller regnskabsanalyser, men derimod at få en række konkrete, værdiskabende værktøjer i dine hænder, så du får et solidt fundament til at skabe et mere profitabelt, veldrevet firma.

Med effektive ”drifts- og økonomi”-værktøjer vil du ganske enkelt opnå en række fordele i forhold til langt størstedelen af dine konkurrenter.

Udvidelsen og optimeringen af din ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse omfatter en række værktøjer, hvoraf bl.a. kan nævnes:

A) Break-even-analyse

I samarbejde med dig og dit firma udarbejdes en break-even-analyse, som bl.a. skaber et fantastisk overblik over forventet omsætning, variable og faste udgifter, resultat og break-even omsætning (sælger du for mindre end dit break-even, så taber du penge og sælger du for mere, så tjener du penge).

Med break-even-værktøjet kan du løbende og let indtaste relevante tal for dit firma og derved har du konstant et opdateret, værdifuldt overblik over centrale dele af dit firmas økonomiske situation.

Break-even-analysen giver dig et effektivt værktøj, der hjælper med at styre dit firma via bl.a. grafiske billeder af dit firmas situation.

B) Følsomhedsanalyse

Der er mange parametrer, som påvirker dit firma og for at du kan få bedre overblik og risikostyring, kan der udarbejdes letanvendelige værktøjer til at ”stressteste” dit firma via centrale risikofaktorer, der er relevante for dit firma.

På den måde vil let du kunne gennemskue, hvordan forskellige faktorer påvirker dit firma. Hvad sker der f.eks. med dit overskud, hvis du mister 20 % af din omsætning eller de faste udgifter stiger 15 % eller hvis du mister en medarbejder og først får ansat en ny efter 2 måneder osv.

C) Salgsprognose

Med en realistisk og brugbar 1, 2 og 3 års salgsprognose for dit firma, vil du stå med et stærkt styringsværktøj, som er baseret på en række centrale virksomheds- og markedsdata

I samarbejde med dig og dit firma udarbejdes en række grafiske styringsværtøjer, som vil gøre det væsentlig lettere for dig at få overblik og træffe oplyste valg. 

D) Pengestrømsprognose

Med en udarbejdet pengestrømsprognose vil du stå med et værktøj, der gør det væsentlig lettere for dig at træffe økonomiske beslutninger, fordi du får et værdifuldt overblik over, hvor meget likviditet dit firma har brug for samt ikke mindst hvornår likviditetsbehovet er størst.

Pengestrømsprognosen reducerer en unødvendig usikkerhed og gør det lettere for dig at koncentrere dig om andre vigtige opgaver.

E) KPI´er (Key Performance Indicators = nøglemålinger)

Ved at udvælge og løbende monitorere en række KPI´er, der er særlig vigtige for netop dit firma, vil det være muligt for dig at få et godt overblik over dit firmas løbende situation og udvikling.

På den måde kan du bedre navigere optimalt og dermed agere med færrest mulige risici og størst mulig profit.

F) Flowdiagrammer

Via udarbejdede flowdiagrammer over dit firmas kortlagte trin, beslutninger og forbindelsespunkter i alle centrale processer, vil det være muligt at forenkle og optimere flere områder i dit firma.

Flowdiagrammer er et værktøj, som mindre firmaer sjældent har tilstrækkeligt fokus på, hvilket er ærgerligt, for med de rette flowdiagrammer kan og vil dit firma blive mere strømlinet og således frigøre flere ressourcer til andre vigtige opgaver i dit firma.

G) Implementering af enkle, effektive systemer

Ved at tage nye effektive systemer i brug i dit firma (eller optimere allerede eksisterende systemer), vil det ofte være muligt at øge profitten.

Det skyldes, at de rette systemer bl.a. kan hjælpe med:

A) at automatisere opgaver og arbejdsprocesser
B) Reducere fejl
C) Spare tid og besvær

H) Udvælgelse og indarbejdelse af effektive IT-systemer

Ved at udvælge og benytte de rette IT-systemer vil dit firma stå væsentlig stærkere, da de firmaer, som engagerer sig i at få et godt udbytte af IT-mulighederne, i snit opnår 26 % højere profit, end de konkurrenter der ikke engagerer sig i det jf. Capgemini Consulting og MIT.

Formål, potentiale, metode og resultat af en udvidelse og optimering af din ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse

Formål: Realisering af din virksomheds kort- og langsigtede potentiale ved at benytte nye eller optimerede ”drifts- og økonomi”-værktøjer.

Potentiale: Via en række centrale ”drifts- og økonomi”-værktøjer er der et betragteligt potentiale i at skabe større overblik, reducere dine virksomhedsrisici og maksimere dit virksomhedspotentiale.

Det er overraskende få mindre virksomheder, der på systematisk vis anvender effektive ”drifts- og økonomi”-værktøjer til at navigere endnu mere optimalt. Det betyder, at de små firmaer, der rent faktisk benytter disse effektive værktøjer, har en konkurrencefordel.

For enhver ambitiøs virksomhedsejer er der derfor et stort potentiale i at få udarbejdet effektive ”drifts- og økonomi”-værktøjer, som kan reducere dine risici og øge din profit.

Metode: I samarbejde med dig og din virksomhed vil der blive udarbejdet en række brugbare, værdiskabende ”drifts- og økonomi”-værktøjer ud fra 3 overordnede skridt:

1) Analyse

Ud fra en drifts- og økonomi tilgang vil din virksomheds svagheder, styrker, processer, positionering, trusler og muligheder blive identificeret og kortlagt med henblik på at udarbejde de værktøjer, der vil være mest relevante og værdifulde for dit firma.

2) ”Drifts- og økonomi”-værktøjskassen
Du vil få udarbejdet en række effektive værktøjer, således at din virksomhed kan opnå både midlertidige og længerevarende konkurrencefordele.

3) Ibrugtagning  
Du vil få lagt en plan for, hvordan værktøjerne kan tages i brug, så de skaber størst mulig værdi i din virksomhed.

Resultat: Med en række konkrete, ”drifts- og økonomi”-værktøjer får du udvidet og optimeret din værktøjskasse, så du bliver i stand til at navigere med færre risici, bedre overblik og derved kan skabe en mere profitabel og veldrevet virksomhed.

Transformér dit firma ved at udvide din ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse

En investering i at optimere og udvide din virksomheds ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse vil ofte vise sig at være ganske værdifuld, da de pågældende værktøjer både reducerer din virksomheds risici samt maksimerer din virksomheds potentiale.

Igennem de seneste år har jeg haft større fokus på at få udvidet og optimeret mine klienters (og mine egne firmaers) ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse. Det har skabt en kæmpe værdi og det vil være en fornøjelse at hjælpe dig og dit firma med at udnytte mulighederne i de forskellige ”drifts- og økonomi”-værktøjer.

Ønsker du at blive klogere på din virksomheds potentiale i at udvide og optimere din ”drifts- og økonomi”-værktøjskasse, så book et gratis, uforpligtende 20-minutters sparringsmøde ved at udfylde kontaktformularen:

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, hvor du får værdifulde råd og tilbud om, hvordan du driver din virksomhed på optimal vis – Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.