Ledelse, effektivitet og motivation

Styrk dit lederskab, for når du vokser som virksomhedsleder, vokser dit firma

Uanset om du leder medarbejdere eller du blot leder dig selv og din virksomhed, så er der et kæmpe potentiale i at udvide din værktøjskasse inden for ledelse, effektivitet og motivation.

Det er min erfaring, at mindre virksomheders udfordringer ofte spejler virksomhedsejerens egne udfordringer og din virksomhed vokser derfor sjældent hurtigere end du selv vokser som virksomhedsleder.

Det er derfor afgørende, at du er åben for ny viden, nye værktøjer og nye måder at gøre tingene på med hensyn til dig selv, eventuelle medarbejdere og din virksomhed.

Jeg har rådgivet og coachet hundredvis af mindre virksomhedsejere med at realisere deres lederskabspotentiale og medvirket til, at de er blevet væsentlig mere effektive til at lede dem selv, deres medarbejdere og deres virksomhed og det vil være en fornøjelse at hjælpe med at gøre dig til en endnu bedre virksomhedsleder.

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med at:

 • Udvikle dine ledelseskompetencer, så du bliver bedre til at styre dit firma i den rigtige retning på effektiv og langsigtet vis 
 • Øge dine præstationer via en videnskabelig dokumenteret optimal håndtering af mål, som øger præstationer med 12-15 %
 • Blive markant bedre til at engagere og motivere dig selv på kontinuerlig vis, hvilket vil øge dine samlede præstationer
 • Blive væsentlig bedre til at forøge medarbejderengagementet og medarbejdermotivationen (kun 21 % af alle medarbejdere er engagerede jf. Gallup, 2022), hvilket vil øge medarbejdertrivslen og din profit
 • Styrke din, og eventuelle medarbejderes, selvdisciplin og vedholdenhed via unikke metoder, der kan forstærke modstandsdygtigheden i dit firma
 • Overvinde begrænsende overbevisninger, så du får adgang til en større del af dit lederskabspotentiale
 • Udvikle dine medarbejderes potentiale og få dine teams til at præstere væsentlig bedre og bl.a. undgå gruppetænkning
 • Blive endnu bedre til at identificere og prioritere dine og firmaets vigtigste arbejdsopgaver, så du og dit firma kan skabe flere og større resultater med færre ressourcer
 • Få identificeret og tilegnet dig gode vaner på den rigtige måde, så du øger sandsynligheden for, at de holder ved
 • Få en mere effektiv tidsstyring, der maksimerer produktiviteten i dit firma

Formål, potentiale, metode og resultat af styrkelse af dine lederskabs-, effektivitets-, engagements- og motivationskompetencer

Formål: Realisering af dit fulde potentiale som virksomhedsleder ved at styrke dine kompetencer til at lede, effektivisere, engagere og motivere dig selv og eventuelle medarbejdere. 

Potentiale: Du har med altovervejende sandsynlighed et stort uudnyttet potentiale (som de fleste andre mindre virksomhedsejere), hvad end det drejer sig om optimering af dit lederskab af dig selv og eventuelle medarbejdere eller effektiviseringer af dine, og eventuelle medarbejderes, arbejdsprocesser.

Der ud over kan du få stor værdi ud af en række metoder til at forøge og bibeholde et stort engagement og en høj motivation hos dig selv. 
Der er ligeledes et kæmpe potentiale i at skabe større medarbejderengagement og motivation hos dine medarbejdere, da kun 21 % af medarbejdere er engagerede på deres arbejde (Gallup, 2022). Via de rette metoder og strategier kan jeg skabe større medarbejderengagement og medarbejdermotivation og ofte øge produktiviteten med +8 % og dermed lægge 15.000 kr. til 60.000 kr. direkte til din bundlinje pr. medarbejder pr. år.

Optimering af dit lederskab og optimering af din egen og eventuelle medarbejderes effektivitet, engagement og motivation, må ikke undervurderes, da det kan forøge din profit markant. 

Metode: Der eksisterer en række metoder og værktøjer til at:

 • styrke dit lederskab
 • effektivisere dine og eventuelle medarbejderes arbejdsprocesser og arbejdsgange 
 • forøge og bibeholde et stort engagement og en høj motivation hos dig selv og eventuelle medarbejdere

..og alt efter dit ambitionsniveau kan optimeringerne omfatte følgende skridt:

1) Vidensindsamling
Kortlægning af styrker og svagheder ved dit lederskab af dig selv (og eventuelle medarbejdere) og kortlægning af effektiviteten af dine (og eventuelle medarbejderes) arbejdsprocesser og arbejdsgange samt kortlægning af hvordan og med hvilken effekt du engagerer og motiverer dig selv (og eventuelle medarbejdere).  

2) Analyse
Med afsæt i de indsamlede informationer foretages en analyse af optimeringsmulighederne og hvordan de kan realiseres bedst muligt for dig og dit firma 

3) Lederskabs-, effektivitets-, engagements- og motivationsplan
Ud fra analysen vil du få udarbejdet en plan over konkrete, handlingsorienterede optimeringstiltag, som er mest fordelagtige at optimere hos dig, eventuelle medarbejdere og dit firma, således at du og dit firma kan opnå den største mulige kort- og langsigtede profit.

Resultat: Via en konkret, handlingsorienteret lederskabs-, effektivitets-, engagements- og motivationsplan vil du, og eventuelle medarbejdere, blive styrket og løftet til et højere niveau, der vil gøre dit firma både mere profitabelt og veldrevet.

Transformér din virksomhed

En investering i dine lederskabs-, effektiviserings-, engagements- og motivationskompetencer kan hurtigt vise sig at være en af de bedste investeringer, du kan foretage i dig selv og i din virksomhed.

Du kan ganske enkelt skabe en markant mere profitabel og veldrevet virksomhed med godt lederskab, effektive arbejdsprocesser/arbejdsgange og stort, kontinuerligt engagement og høj motivation hos dig selv og eventuelle medarbejdere. 

I løbet af de sidste 15 år har jeg testet og gennemført en lang række lederskabs-, effektiviserings-, engagements- og motivationstiltag, som har resulteret i en værdiskabende værktøjskasse, der har medvirket til at skabe hundredvis af millioner i omsætning i mine klienters og i mine egne virksomheder. Gennemtestede metoder som det vil være en fornøjelse at hjælpe dig og din virksomhed med at udnytte mulighederne i. 

Ønsker du at blive klogere på dit potentiale i at få skabt en lederskabs-, effektivitets-, engagements- og motivationsplan, så book et gratis, uforpligtende 20-minutters sparringsmøde ved at udfylde kontaktformularen:

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, hvor du får værdifulde råd og tilbud om, hvordan du driver din virksomhed på optimal vis – Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.