Privatlivspolitik

Sådan behandles personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen vil der her blive orienteret om behandling af personoplysninger samt hvilke rettigheder de registrerede har:

Indsamling af data

Rådgivningssager

Når jeg yder rådgivning, modtager jeg forskellige dokumenter og oplysninger i elektronisk form fra mine klienter (inklusiv disses ansatte). Disse dokumenter og oplysninger opbevares på en digital sag og i nogle situationer vil det ligeledes kunne ske på en fysisk sag. Der kan være personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, som jeg modtager fra mine klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra klienters øvrige rådgivere, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som jeg selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, såsom navn og kontaktinformationer.

Nyhedsbreve

Ved tilmelding til mit nyhedsbrev registreres navn og emailadresse. Hvis en white paper ønskes tilsendt registreres navn, e-mailadresse, virksomhed og mobilnummer. Ved hjælp af disse oplysninger holder jeg mig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre kommunikationen. Nyhedsbreve kan altid fravælges ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af den mail, som nyheden udsendes med.

Events

Ved tilmelding til events og arrangementer registrerer jeg, i forbindelse med tilmeldingen, navn og mailadresse, virksomhedsnavn og mobilnummer til brug for afholdelse af og kommunikation om eventet/arrangementet. En nærmere orientering herom findes i tilmeldingsbetingelserne, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til events og arrangementer.

Hjemmeside

Ved besøg på min hjemmeside www.andershegner.dk registreres, hvilke sider der er besøgt, hvornår og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at optimere opbygningen af hjemmesiden.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Facebook, Google Analytics, Leedfinder

 

Dataansvarlig

Nox Consult, Fortunfortvej 5 B, 2800 Lyngby, CVR nr. 31199638 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for min almindelige rådgivning af mine klienter.

Mine kontaktoplysninger er  28516160 og info (@) andershegner.dk.

Hvis du har spørgsmål om min behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig.

Formål og grundlag

Jeg behandler de oplysninger, jeg modtager, med det formål at kunne rådgive mine klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde aftalen med mine klienter, eller for at varetage mine klienters berettigede interesser på ordentlig vis.

Når jeg behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller arrangementer er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

Videregivelse mv.

Der overføres sædvanligvis ikke data udenfor den Europæisk Union og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Jeg overlader personoplysninger til mine systemleverandører, herunder Dux Clouding og Mailchimp i henhold til databehandleraftaler og alene med det formål at muliggøre anvendelse af it-systemer.

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med gældende forældelsesregler.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Jeg kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk.

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.