Prisoptimering

Den hurtigste og letteste måde du kan skabe større profit

Har du nok fokus på det mest profit-maksimerende værktøj, du kan bruge i dit firma?

Prisoptimering er et ekstremt værdiskabende, men desværre også ekstremt undervurderet værktøj til at forøge din virksomheds profit. Faktisk findes der næppe et indsatsområde, inden for virksomhedsoptimering, der kan give dit firma et større afkast, på den tid og de penge du investerer, end prisoptimering er i stand til. 

En undersøgelse fra McKinsey og Company har vist, at virksomheder vil øge profitten med 8 % med en prisstigning på 1 % (uden salgsvolumen falder), hvilket har en effekt, der er 3 gange større end en 1 % forøgelse af salgsvolumen. Din virksomhed får således som udgangspunkt 3 gange større profit ud af at foretage den rette prisoptimering i forhold til at foretage den rette salgsoptimering.

Det er derfor virkelig ærgerligt, at majoriteten af mindre virksomheder dels bruger al for lidt tid på prisoptimering og ofte gør det på et både usagligt og usystematisk grundlag, fordi virksomhederne mangler de nødvendige kompetencer. Mindre virksomheder går ganske enkelt glip af meget store summer, men sådan behøver det ikke at være for din virksomhed.

Hvordan ved jeg, at dit firma har et prisoptimeringspotentiale?

Det ved jeg, fordi jeg aldrig har mødt et mindre firma, hvor jeg ikke har kunne foretage prisoptimeringer. Igennem årene har jeg øget profitten med mange millioner kroner i både mine egne og mine kunders virksomheder. Det har jeg gjort ved at gribe prisoptimering an på et mere fagligt, systematisk og datadrevet grundlag, som muliggør anvendelsen af optimale prisstrategier.

Sådan hjælper jeg dit firma med prisoptimering

Jeg hjælper virksomheder med at foretage optimeringer af priser, prisstrukturer, gebyrer og rabatter, som ofte øger mine kunders omsætning med 10 % til 40 % på kort tid og markant mere på længere sigt.

Grafen viser en virksomhed, hvor jeg øgede timeprisen 136 % fra 248 kr. til 586 kr. (blå linje). Ud over prisoptimeringen var jeg en afgørende faktor i at øge omsætningen i samme periode fra 0 kr. til +8 mio. kr.

Min rådgivning kan øge dit firmas profit via:

  • implementering af de prisstrategier, der bedst støtter op om dine vigtigste virksomhedsmål
  • identificering af dine ydelsers/produkters overskudsmaksimerende pris
  • optimale prisdifferentieringer 
  • optimale prisstrukturer
  • optimal anvendelse af de rette gebyrer og rabatter
  • opgradering af dit prisoptimeringstankesæt, så du bliver i stand til at udnytte dit fulde indtjeningspotentiale
  • videnskabelig funderet prispsykologi, som kun få eller ingen af dine tætte konkurrenter benytter sig af

Formål, potentiale, metode og resultat af prisoptimering

Formål: Skabe den hurtigste og største mulige kort- og langsigtede profit.

Potentiale: Prisoptimering har et meget stort profit-potentiale for majoriteten af mindre virksomheder. Jeg har hævet priserne med over 300 % for virksomheder uden det resulterede i en nedgang i salget og med de rette prisstrategier og prisoptimeringer kan jeg ofte øge mine kunders profit i betragtelig grad.

Der ud over har korrekt udført prisoptimering den fordel, at prisoptimeringen kan foretages markant hurtigere end den tid, det tager at foretage de fleste andre former for vækst- og profitmaksimerende tiltag, såsom søsætning af reklamekampagner og omkostningsbesparelser.

Prisoptimering er ganske enkelt et område, du gør klogt i ikke at undervurdere potentialet i.

Metode: Optimering af dine priser, prisstrukturer, gebyrer og rabatter kan foretages på forskellige niveauer.
Alt efter ambitionsniveauet omfatter prisoptimering basalt set følgende skridt:

1) Vidensindsamling
Kortlægning af din virksomheds nuværende prissætning, prisstrukturer, gebyrer og rabatter samt eventuel yderligere indhentelse af øvrige, relevante informationer angående kunder, konkurrenter, markeder etc.

2) Analyse
Med afsæt i de indsamlede informationer foretages en analyse af din virksomheds prisoptimeringsmuligheder.

3) Prisoptimeringsplan
På baggrund af analysen vil du få udarbejdet en plan over de konkrete, handlingsorienterede prisoptimeringstiltag, som er mest økonomisk fordelagtige at implementere i dit firma.

Resultat: Med en konkret, handlingsorienteret prisoptimeringsplan vil din virksomhed få optimerede priser, prisstrukturer, gebyrer og rabatter, så du opnår en større kort- og langsigtet profit.

Transformér din virksomhed med prisoptimering

Den måske allerbedste investering, du kan gøre i din virksomhed, er at få foretaget en kompetent optimering af din virksomheds priser, prisstrukturer, gebyrer og rabatter. Med en lille investering kan du få et hurtigt og værdifuldt afkast, som ofte vil tjene din investering hjem indenfor nogle måneder.

Desværre er prisoptimering et overset, undervurderet og underprioriteret område for majoriteten af mindre virksomheder, som derfor går glip af store summer. Det behøver heldigvis ikke at være realiteterne for din virksomhed.

Jeg har øget mine kunders og min egen profit med millioner af kroner via optimering af priser, prisstrukturer, gebyrer og rabatter og jeg er overbevist om, at prisoptimering også kan gøre en mærkbar forskel i din virksomhed.

Ønsker du at få værdifuld indsigt og viden om prisoptimerings-potentialet i din virksomhed, så book et gratis og uforpligtende 20-minutters prisoptimerings-sparringsmøde ved at udfylde kontaktformularen:   

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, hvor du får værdifulde råd og tilbud om, hvordan du driver din virksomhed på optimal vis – Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.