Hvad er en SWOT-analyse og hvordan bruger du den bedst

En SWOT-analyse er et populært strategisk planlægningsværktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at identificere din virksomheds interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og trusler, som din virksomhed står over for. SWOT-analysen er en brugbar analyse, der kan anvendes af enhver virksomhed, uanset størrelse og branche.

Når du går i gang med at (videre) udvikle din strategi, så kan du derfor med fordel lade din SWOT-analyse indgå som en del af din strategiudvikling, da en SWOT-analyse ofte udgør et værdifuldt input til dit firmas strategi.

Lad os derfor se nærmere på, hvad SWOT-analysen går ud på:

Akronymet SWOT står for:

ParametreUddybning
Strengths / StyrkerPositive interne egenskaber for en virksomhed, der gør, at virksomheden klarer sig godt i forhold til markedets og kundernes krav og derved giver virksomheden en fordel i forhold til konkurrenterne.  
Weaknesses/ SvaghederNegative interne egenskaber for en virksomhed, der udgør en ulempe i forhold til konkurrenterne og markedsudviklingen.  
Opportunities / MulighederEksterne faktorer, som en virksomhed kan udnytte for at opnå sine mål.  
Threats / TruslerEksterne faktorer, der kan skade en virksomheds præstation eller position.  

SWOT-analysen blev først introduceret i 1960´erne og anvendt i forretnings- og strategisk planlægning. En af de tidligste kendte referencer til SWOT-analyse er en artikel af Albert Humphrey, fra Stanford Research Institute, der blev offentliggjort i midten af 1960’erne. I artiklen beskrev Humphrey SWOT-analyse som en metode til at identificere virksomhedens interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler for at hjælpe med at træffe beslutninger.

Konkret anvendes SWOT analysen af virksomheder til at vurdere deres nuværende position og til at skabe et bedre grundlag til at træffe oplyste beslutninger om fremtidige handlingsmuligheder. Ved at identificere din virksomheds styrker og svagheder og vurdere muligheder og trusler, kan din virksomhed udvikle konkurrencedygtige strategier, der tager hensyn til din virksomheds interne kapaciteter og det eksterne miljø.

En SWOT-analyse er et enkelt, men kraftfuldt værktøj, der ofte bruges som en del af en større strategisk planlægningsproces.

SWOT-analysen anvendes ofte sammen med andre analyse-værktøjer, herunder PESTEL analyse, konkurrentanalyse og TOWS-analyse. TOWS-analysen kan du læse mere om i artiklen ”Hvad er en TOWS-analyse og hvordan bruger du den bedst”.

Enhver virksomhed har til opgave at opnå den mest effektive udnyttelse af virksomhedens aktiver, så der skabes størst mulig værdi og dette kan hjælpes på vej ved at udføre en SWOT-analyse.

SWOT-analysen kan blandt andet bestå af følgende fjorten elementer:

Virksomhedens interne situation Styrker og svagheder  Virksomhedens eksterne situation Muligheder og trusler
Marketing og salg  
Analyse af forretningsmodel  
Økonomistyring  
Medarbejdere og HR  
Kundeservice  
Kvalitetskontrol  
Regnskabsanalyse   Værdikædeanalyse    
Konkurrentanalyse  
Leverandører  
Analyse af omgivelser (makroforhold)  
Politiske forhold  
Brancheanalyse  
Kundeanalyse  

Når en SWOT-analyse skal udarbejdes, er det meget vigtigt, at det ikke er hvad som helst, som medtages. Det er kun de mest relevante elementer, som du skal medtage, da analysen ellers mister sin værdi, fordi billedet risikerer at blive mudret til, hvis der bliver taget for meget med. Du skal derfor udvælge det mest relevante og centrale for din virksomhed, så du får dannet så skarpt et billede, som muligt.

En SWOT-analyse skal munde ud i en relativ kort liste med de, for din virksomhed, mest relevante områder inden for hver af de fire kategorier: Stærke sider, svage sider, muligheder og trusler.

Lad os se nærmere på dele af en konkret SWOT-analyse, som jeg har udført for en håndværksvirksomhed:

Hvis SWOT-analysen f.eks. viser, at der er en lav kendskabsgrad hos potentielle kunder (som det kan ses i SWOT-analyse oven for), kan næste skridt være at lægge en plan for at løse denne udfordring. Som det kan ses i artiklen ”Hvad er en TOWS-analyse og hvordan bruger du den bedst”, er en TOWS-analyse yderst værdifuld i kombination med en SWOT-analyse, da kombinationen af de to analyser kan skabe et festfyrværkeri af nye spændende, konstruktive handlingsalternativer, som kan skubbe din virksomhed i den rigtige retning ved bl.a. at håndtere de udfordringer og muligheder, som din SWOT-analyse har identificeret.

Der er en række fordele ved at anvende en SWOT-analyse, herunder:

#FordeleUddybning
1OverblikEn SWOT-analyse giver et overblik over virksomhedens interne og eksterne faktorer, hvilket gør det nemmere at identificere de største udfordringer og muligheder.  
2FokuseringEn SWOT-analyse hjælper virksomheden med at fokusere på de mest relevante faktorer, når der skal træffes beslutninger om fremtiden.  
3SamarbejdeEn SWOT-analyse kan involvere medarbejdere på alle niveauer i virksomheden, hvilket kan fremme samarbejde og styrke sammenholdet.  
4KommunikationEn SWOT-analyse kan hjælpe med at kommunikere virksomhedens strategier og mål på en klar og enkel måde til interne og eksterne interessenter.  
5Strategisk planlægningEn SWOT-analyse kan bruges som en del af en større strategisk planlægningsproces, som kan medvirke til at identificere muligheder og udfordringer, hvis kortlægning kan være afgørende for at udvikle en stærk plan til at opnå de langsigtede mål.  
6BeslutningstagningEn SWOT-analyse kan hjælpe med at træffe oplyste beslutninger ved at vurdere virksomhedens interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og trusler.  
7FleksibilitetEn SWOT-analyse kan gentages løbende for at vurdere ændringer i virksomhedens interne og eksterne miljø, således at strategierne kan tilpasses derefter.  

En SWOT-analyse er desværre ikke et perfekt analyseværktøj og derfor er det vigtigt, at du også kender til nogle af ulemperne ved at anvende en SWOT-analyse, herunder:

#UlemperUddybning
1UbalanceretEn SWOT-analyse vægter ikke svage og stærke sider op mod hinanden, hvilket kan skabe en ubalance, da én svag side kan veje tungere end to stærke sider, da en SWOT-analyse ikke prioriterer de forskellige parametrer.  
2Begrænset dybdeEn SWOT-analyse har en relativ begrænset dybde og kan risikere at oversimplificere en virksomheds situation og muligheder.  
3Manglende objektivitetEn SWOT-analyse kan være subjektiv, da den kan være påvirket af de personer, der udfører analysen og deres personlige vurderinger og opfattelser.  
4Manglende fokus på løsningerEn SWOT-analyse fokuserer på at identificere problemer og udfordringer, men giver ikke nødvendigvis løsninger eller specifikke handlingsalternativer (det er bl.a. her TOWS-analysen kommer til sin ret).  
5Manglende realistisk vurderingEn SWOT-analyse kan føre til en overdreven optimisme eller pessimisme og en urealistisk vurdering af virksomhedens muligheder og trusler.  
6Manglende tidsperspektivEn SWOT-analyse tager ikke hensyn til, hvornår bestemte muligheder eller trusler vil udspille sig, eller hvor længe de vil vare.  
7Manglende målemetodeEn SWOT-analyse kan være svær at måle og vurdere på en præcis måde, da den kan være baseret på subjektive vurderinger og opfattelser.  

Det er vigtigt at huske, at en SWOT-analyse ikke er et værktøj, der udgør en fuldstændig løsning på alle virksomhedens udfordringer. Det er ofte nødvendigt at bruge andre analyseværktøjer i sammenhæng med en SWOT-analyse for at opnå de bedste resultater.

Det ændrer dog ikke på, at en SWOT-analyse ofte er et yderst effektivt beslutningsværktøj, som kan hjælpe dig med at:

1. bygge videre på din virksomheds styrker

2. sætte fokus på svagheder og reducere disse

3. gribe din virksomheds muligheder i markedet

4. identificere og derefter modvirke trusler som din virksomhed står over for

Ved at anvende en SWOT-analyse på den rette måde i din virksomhed, kan SWOT-analysen således medvirke til at:

1. du forstår din virksomhed endnu bedre

2. identificere områder i din virksomhed, som skal forbedres

3. skabe større indsigt i dit marked og dine konkurrenter

4. gøre det lettere for dig at beslutte om det er tid til at lancere en ny ydelse

5. træde op i helikopteren og få et større overblik over kommende forandringer, som du skal håndtere, for at din virksomhed kan klare sig godt

6. få udarbejdet eller opdateret din forretningsplan

7. gøre din løbende strategiske planlægning lettere og mere effektiv

Når du har færdiggjort din virksomheds SWOT-analyse, skal du gøre følgende:

1Udvælg 2-3 emner fra hver kvadrant i SWOT-analysen
2Prioritér emnerne ud fra hvor vigtige og hastende de hver især er
3Udarbejd en handlingsplan til at håndtere hvert enkelt emne og sørg for at inkludere følgende:     A) Hvem er ansvarlig for hvert emne    
B) Hvilke ressourcer i form af tid og budget skal afsættes for at skabe fremdrift    
C) Deadline for udførsel af opgaverne  

Det er vigtigt, at du løbende revurderer din handlingsplan, da både interne og eksterne faktorer er i konstant bevægelse og derfor kræver dit løbende fokus. For at håndtere eksterne forandringsfaktorer på bedste vis er det nødvendigt, at du træner dig selv i at blive endnu bedre til at:

1. forvente og forudse muligheder og trusler

2. reagere hurtigt på trends og markedsudvikling, som er udenfor din kontrolsfære

3. reducere og eliminere store som små trusler

4. proaktivt at skabe nye muligheder

I takt med at du bliver bedre til at arbejde med din virksomheds styrker samtidig med at du bliver bedre til at reducere den negative påvirkning af din virksomhed, som opstår via din virksomheds svage sider, så vil du i endnu højere grad være i stand til at forandre din virksomhed på rette tid og måde.

SWOT-analysen er en enkel, men yderst brugbar analyse, som du kan få stor værdi ud af og værdien kan blive markant større, hvis du i forlængelse af en SWOT-analyse også udarbejder en TOWS-analyse. Det kan du læse mere om, hvordan du gør i artiklen ”Hvad er en TOWS-analyse og hvoran bruger du den bedst”.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får udarbejdet en værdiskabende SWOT-analyse, som kan indgå i en kraftfuld, værdiskabende strategiplan.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.