Hvad er en TOWS-analyse og hvordan bruger du den bedst

TOWS-analysen er en anvendelig strategisk analyse, der kan bruges af enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche, for bedre at forstå virksomhedens interne og eksterne forhold og for at styrke virksomhedens position på markedet. Artiklen vil give dig god forståelse for TOWS-analysen via teori og en konkret TOWS-analyse på en virksomhed.

Akronymet “TOWS” står for “Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths” og består af de samme 4 elementer, som indgår i en SWOT-analyse.

Hvis du ikke allerede har læst artiklen Hvad er en SWOT analyse og hvordan bruger du den bedst”, så anbefaler jeg, at du læser den, før du fortsætter læsningen af denne artikel, som er en overbygning til førnævnte SWOT-analyse-artikel.

TOWS-analysen er udviklet af professor Heinz Weihrich og blev publiceret i en artikel ved navn ”The TOWS matrix – A tool for situational analysis” i 1982. TOWS-analysen er en videreudvikling af SWOT-analysen og med afsæt i SWOT-analysen kan du via TOWS-analysen frembringe operationel, værdiskabende viden, som ikke vil være tilgængelig ved kun at anvende SWOT-analysen. TOWS-analysen har vist sin værdi igennem årtier, hvilket er en væsentlig grund til, at analysen anvendes af mange virksomheder over hele verden.

En TOWS-analyse er en kombination af en SWOT-analyse og en strategisk planlægningsteknik, der er blevet udviklet for at hjælpe virksomheder med at generere innovative løsninger til at tackle udfordringerne og udnytte mulighederne.

En TOWS-analyse er en strategisk analysemetode, som bygger på de parametrer, som du har identificeret som de mest centrale, da du udarbejdede SWOT-analysen for din virksomhed.

Hovedformålet med en TOWS-analyse er at:

  • Reducere truslerne
  • Gribe mulighederne
  • Udnytte styrkerne
  • Begrænse eller eliminere de svage sider

Helt konkret medvirker en TOWS-analyse med at afklare, hvilke styrker der kan bruges til at gribe mulighederne og hvilke styrker der kan medvirke til at reducere eller overvinde truslerne samt hvilke svage sider der skal overvindes og hvilke trusler, der skal adresseres. Anvendes TOWS-analysen på optimal vis, kan den således i høj grad medvirke til at konvertere din virksomheds svage sider til stærke sider og din virksomheds trusler til muligheder, hvilket vil skærpe din virksomheds konkurrencefordele.

En TOWS-analyse opstilles som en matrice, hvor de stærke og svage sider stilles op sammen med muligheder og trusler. Ved at kombinere en række udvalgte parametrer fremkommer fire felter (se felterne SO og WO og ST og WT i tabellen nedenfor), som herefter viser, hvilke handlingsalternativer, som kan løse din virksomheds udfordringer og som du og din virksomhed derfor skal tage stilling til, hvordan kan blive realiseret på bedste vis. 

En TOWS-analyse er derfor et yderst operationelt værktøj, der sikrer en struktureret metode til at generere løsningsorienterede handlingsalternativer med afsæt i en kombination af din virksomheds muligheder, trusler, svage og stærke sider.

Lad os se på en konkret TOWS-analyse, som jeg har udarbejdet for en håndværksvirksomhed. TOWS-analysen bygger videre på de parametrer, som indgår i den pågældende håndværksvirksomheds udvalgte parametrer fra SWOT-analysen jf. artiklen ”Hvad er en SWOT-analyse og hvordan bruger du den bedst”:

Figur 1: TOWS-analyse for en håndværksvirksomhed    

Som det kan ses af TOWS-analysen, tages der udgangspunkt i SWOT-analysens 9 stærke sider (S1 til S9), 4 svage sider (W1 til W4 – ”W”´et står for Weaknesses), 3 muligheder (O1 til O3 – ”O”´et står for Opportunities) og 3 trusler (T1 til T3). TOWS-matricens fem handlingsalternativer (som er angivet A til E i matricens felter SO, WO, ST og WT i tabellen), åbner via spændende kombinationer op for en række handlingsmuligheder, der kan skabe nye veje, som kan være medvirkende til at styrke virksomheden.

Via TOWS-matricen bliver det muligt for dig og din virksomhed at vurdere de vigtigste områder, som der skal tages stilling til. Analysen genererer handlingsalternativer, som kan løse virksomhedens udfordringer og måden, hvorpå disse handlingsalternativer skabes, skal vi se på nu.

Tabel 1: Handlingsalternativer

Alternativer Uddybning
Maxi-maxi  
(S O)
I dette felt kombineres de interne stærke sider med de eksterne muligheder.    
Maxi-mini   
(S T)
Ved disse handlingsalternativer vurderes mulighederne for at udarbejde strategier, der er baseret på din virksomheds stærke sider, for at reducere eller eliminere trusler fra omverdenen.  
Mini-maxi
(W O)
Ved Mini-maxi er der fokus på at reducere din virksomheds svage sider ved at gribe muligheder.  
Mini-mini  
(W T)
Dette område har fokus på at reducere svagheder og vende trusler til strategiske muligheder.  

Når du har udarbejdet en TOWS-analyse for din virksomhed, skal du tage stilling til de handlingsalternativer, som du har genereret via de fire felter. Du skal således analysere og vurdere konsekvenserne af de forskellige handlingsalternativer for til sidst at udvælge de mest optimale indsatsområder, hvor du kan føre de bedste handlingsalternativer ud i verden jf. nedenstående figur:  

Figur 2: Planlægningsproces – inspireret af Heinz Weihrich (1982) [i]

Alle analyser og modeller besidder fordele og ulemper og ved at kende til disse, kan du skabe endnu mere værdi med din TOWS-analyse. Vi skal derfor nu se på fordele og ulemper ved en TOWS-analyse, så du kan navigere bedst mulig i analysen.

Der er en række fordele ved at benytte en TOWS-analyse, herunder:

Tabel 2

#Fordele Uddybning
1Strategisk planlægningTOWS-analysen medvirker til at udvikle en eller flere strategier, der tager højde for virksomhedens interne og eksterne forhold, hvilket vil øge sandsynligheden for succes.  
2Maksimering af styrkerTOWS-analysen medvirker til at identificere og udnytte virksomhedens styrker i kombination med muligheder og trusler for derved at skabe fordele i forhold til dine konkurrenter.  
3Begrænsning eller eliminering af svaghederTOWS-analysen gør det muligt for dig at identificere og tackle din virksomheds svagheder, således at din virksomhed styrkes.  
4Udnyttelse af mulighederTOWS-analysen hjælper med at identificere og udnytte mulighederne i endnu højere grad, således at din virksomhed kan stå stærkere.  
5Håndtering af truslerTOWS-analysen giver dig mulighed for at identificere og håndtere trusler, således at du i højere grad kan beskytte din virksomhed mod negative påvirkninger og få en mere modstandsdygtig virksomhed.  
6Bedre beslutningstagningTOWS-analysen hjælper dig med at træffe oplyste beslutninger ved at give dig et bredere og dybere syn på, hvordan du på bedre vis kan få mere ud af din virksomheds potentiale.  
7Ukendte aspekter  TOWS-analysen faciliterer opdagelsen af ukendte aspekter med relevans for din virksomhed, hvad end det drejer sig om en nyvunden indsigt i interne faktorer eller identificering af skjulte trusler, som håndteret rigtigt kan hjælpe dig med at vækste din virksomhed hurtigere, bedre og mere sikkert.  
8OperationelTOWS-analysen har i høj grad værdi, fordi analysen medvirker til at frembringe en række handlingsalternativer, hvilket gør analysen yderst operationel og praktisk anvendelig.  

Desværre er ingen analyser og modeller perfekte og der er derfor også en række ulemper ved en TOWS-analyse, herunder:

Tabel 3

#Ulemper Uddybning
1Urealistisk eller upræcis analyseTOWS-analysen er kun så nyttig som de informationer, der er tilgængelige, og der er desværre en risiko for at få en upræcis analyse, hvis de oplysninger, der anvendes, er urealistiske, upræcise eller deciderede fejlagtige.  
2Kompliceret at udføreTOWS-analysen kan være kompliceret at udføre, især for virksomheder der skal tage højde for mange interne og eksterne faktorer.  
3TidskrævendeTOWS-analysen kan være tidskrævende, da der skal indsamles og analyseres en stor mængde information om virksomhedens interne og eksterne forhold via andre til tider videnstunge analyser og modeller samtidig med at det kan være tidskrævende at udarbejde nytænkende eller særlig potente handlingsalternativer.  
4Tendens til at oversimplificereTOWS-analysen kan føre til oversimplificering af virksomhedens interne og eksterne forhold, hvilket kan resultere i en unøjagtig analyse. For at få det fulde udbytte af TOWS-analysen kræver det således et tilstrækkeligt stort vidensfundament om din virksomheds centrale interne og eksterne faktorer.  
5Løbende opdateringTOWS-analysen kræver en løbende opdatering for at forblive relevant for din virksomhed. Det kan derfor anbefales, at du opdaterer og genovervejer din TOWS-analyse 2-4 gange årligt i forbindelse med din løbende strategiudvikling, da din virksomhed derved vil stå stærkere.  

Overordnet set er TOWS-analysen en nyttig metode til strategisk planlægning. Et værktøj der kan hjælpe dig og din virksomhed med at opnå større strategisk vækst og succes ved at udnytte virksomhedens styrker, overvinde virksomhedens svagheder, udnytte mulighederne og tackle truslerne via udtænkning af konkrete, værdiskabende handlingsalternativer. Netop handlingsalternativerne gør TOWS-analysen mere operationel og brugbar i forhold til mange andre analyser og modeller, som i højere grad kan være teoretisk tunge. TOWS-analysens praktiske anvendelighed gør den derfor både konkret og ganske populær ved strategiudvikling.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med, hvordan du laver en stærkere strategi. I din videre strategiudvikling kan du med fordel også downloade rapporten “20 nøglespørgsmål du kan bruge til at skabe en stærk strategi” .

Jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får udarbejdet en værdiskabende TOWS-analyse, som kan indgå i arbejdet med, hvordan du laver en kraftfuld, værdiskabende strategisk plan. En strategisk plan som uden tvivl vil udgøre fundamentet i en optimering af dit firma.


[i] Weihrich, H. (1982) The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysis, Long Range Planning https://nonprofitbuilder.org/storage/303/TOWS-Long-Range-Planning-Heinz-Weihrich.pdf

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.