Hvad er paid, owned og earned media og hvordan kan de skabe værdi for dig?

1. Indledning

Paid, owned og earned media er tre forskellige former for medieeksponering, som du kan bruge til at nå og engagere dine målgrupper. Ved at forstå forskellene mellem paid, owned og earned medieeksponering, vil du i langt højere grad kunne udvikle effektive markedsføringsstrategier og kommunikationsstrategier for din virksomhed.

Paid, owned og earned media er forskellige, men den ene er ikke nødvendigvis mere vigtig end de andre. De udgør derimod mere en form for treenighed, eftersom det er kombinationen af alle tre medieeksponeringer, som kan skabe den største værdi for din virksomhed, fordi der kan opstå en synergieffekt mellem paid, owned og earned media, hvis du griber det rigtigt an.

Når du planlægger din markedsføringsstrategi og din kommunikationsstrategi samt lægger en medieplan for din virksomhed (f.eks. i forbindelse med en kampagne) er det helt centralt, at du indtænker alle tre former for medieeksponering i din plan, så du derved øger sandsynligheden for, at du når ud til en endnu større del af din målgruppe.

En medieplan er ofte mere virksom, såfremt den både indeholder push marketing (markedsføring af ydelsen/produktet ud til kunden) og pull markedsføring (markedsføring der trækker kunden hen til dine ydelser/produkter) og for at sikre den optimale sammensætning af metoder og kanaler, er det vigtigt, at du kender styrkerne og svaghederne ved de forskellige medietyper i form af paid, owned og earned media.

Lad os derfor se nærmere på de tre former for medieeksponering.

2. Definition af paid, owned og earned media                                                                                         

2. 1 Paid (betalt eksponering)

Med paid media menes annoncering og reklame, som en virksomhed betaler penge for, med det formål at skabe opmærksomhed hos sin målgruppe. Paid media giver din virksomhed mulighed for stor kontrol med både budskab og tidspunktet budskabet skal leveres til din målgruppe. Paid media bruges ofte af virksomheder til hurtigt at nå større målgrupper for at skabe øjeblikkeligt salg. Paid media omfatter f.eks. betalte TV-reklamer, trykte annoncer, bannerannoncer, radioreklamer, Facebook og Google Ads etc.

Ulemperne ved paid media er bl.a., at de forbrugere, der bliver eksponeret for reklamebudskaberne, ikke selv har opsøgt og ønsket eksponeringen og derfor kan have en oplevelse af at blive generet eller forstyrret af reklamebudskaberne. Paid media har der ud over ikke en særlig høj grad af troværdighed over sig, da forbrugerne er fuldt ud klar over, at de bliver eksponeret for reklamebudskaber med et eneste formål, nemlig at sælge ydelserne/produkterne. Endelig er der den store ulempe ved paid media, at det kan være både ineffektivt og koste mange penge at benytte sig af, hvilket i særlig grad vil være tilfældet, såfremt reklameringen sker på den forkerte måde, hvad end det skyldes et ineffektivt budskab eller at budskabet ikke er rettet til den rigtige målgruppe.

Tabel 1 – fordele ved paid

#FordeleUddybning
1Målrettet annonceringMulighed for målrettet annoncering til specifikke målgrupper baseret på demografi, geografi, interesser og adfærd, hvilket øger sandsynligheden for en succesfuld markedsføring.  
2Hurtig eksponeringHurtig eksponering af virksomhedens budskab. Annoncering via Google Ads kan f.eks. sættes i værk meget hurtigt.  
3Kontrol over budskabKontrol over hvordan, hvornår og hvor ofte budskabet skal formidles.  
4MålbartMulighed for at måle effekten af en kampagne.  

Tabel 2 – ulemper ved paid

#UlemperUddybning
1DyrtDet kan være dyrt.  
2Lav troværdighedBudskabet fremstår ofte med lav troværdighed, da forbrugerne ved, at annoncerne finansieres af virksomheder, der ønsker at sælge deres ydelser/produkter.  
3Manglende engagementMange mennesker bliver eksponeret for så mange annoncer på daglig basis, at en del mennesker bliver ligeglade eller direkte irriterede over reklamer.  

2.2 Owned (medier du har kontrol over)

Owned media omfatter din virksomheds egne kanaler og platforme, hvor du har fuld kontrol over både budskab og tidspunktet budskabet skal leveres til din målgruppe. Owned media giver din virksomhed en direkte kommunikationslinje med din målgruppe. Owned media er f.eks. din hjemmeside, din blog, dine sociale medier og dit nyhedsbrev, hvor du kan kommunikere både grundigt og meget, fordi det via owned media er omkostningseffektivt at kommunikere med din målgruppe. Ved at skabe værdifuldt indhold målrettet til dine (potentielle) kunder, kan du etablere dig som en ekspert inden for dit fagområde og på den måde opbygge en stærk relation med dine (potentielle) kunder.

Ulemperne ved owned media er, at det kan være meget ressourcekrævende at producere værdifuldt indhold på løbende basis samtidig med at indholdet skal holdes opdateret. Der ud over kan det være krævende at nå større målgrupper.

Tabel 3 – fordele ved owned

#FordeleUddybning
1Fuld kontrol over budskabVirksomheden har fuld kontrol over, hvad og hvornår og hvor ofte et budskab formidles.  
2Lav prisDet er ofte billigt rent kroner øre mæssigt.  
3Hurtig eksponeringHurtig eksponering af virksomhedens budskab.  
4MålbartDet er muligt at måle effekten.  
5Langsigtet engagementGør det muligt at opbygge stærke relationer med (potentielle) kunder.  

Tabel 4 – ulemper ved owned

#UlemperUddybning
1RessourcekrævendeDet kræver tid og ressourcer at opbygge og vedligeholde.  
2Begrænset rækkeviddeDer er ofte en begrænset rækkevidde ikke mindst sammenholdt med paid.  
3Stor konkurrenceMange konkurrenter tilbyder også indhold, hvorfor det kan være svært at fange målgruppens opmærksomhed.  

2.3 Earned

Earned media omfatter mediedækning, brandeksponering og omtale, som din virksomhed får uden at have betalt for det. Det vil sige den omtale, som din virksomhed får, fordi den har gjort sig fortjent til det fordi en tilfreds kunde f.eks. gerne vil dele en positiv købs- eller brugeroplevelse ang. din virksomheds ydelser/produkter.

Eksempler på earned media er hvis din virksomhed får presseomtale, blogomtale eller omtale på de sociale medier (f.eks. hvis en person videredeler dit SoMe indhold) eller når en kunde deler bruger- eller købsoplevelser af dine ydelser/produkter via sociale medier og omdømme-hjemmesider som trustpilot.dk eller du får mund-til-mund-henvisninger fra glade kunder.

Fordelene ved earned media er, at denne type omtale er meget værdifuld, fordi kunderne i særlig grad oplever denne form for omtale som meget troværdig, da budskabet kommer fra en tredjepart, der ikke er blevet betalt for at komme med budskabet. Sådanne budskaber kan have en meget langvarig, positiv indvirkning på din virksomhed.

Ulemperne er, at din virksomhed ikke kan kontrollere, hvad der bliver kommunikeret og hvornår det bliver kommunikeret. Din virksomhed vil kort sagt få den omtale, som kunderne synes, at din virksomhed skal have, hvad end det er positivt eller negativt.

Tabel 5 – fordele ved earned

#FordeleUddybning
1OmkostningseffektivtDet er ofte gratis.  
2Høj troværdighedEarned fremkommer via virksomhedens omdømme og budskabet leveres af tredjeparter, hvilket øger kundernes tillid til budskabet.  
3Længerevarende effektKan have en langvarig effekt ikke mindst hvis det går viralt.  
4Større rækkeviddePresseomtale og positive anmeldelser når ofte en meget større potentiel målgruppe end det virksomhedens owned media er i stand til.  
5KundetilfredshedPresseomtale og anmeldelser kan i særlig høj grad øge tilfredsheden hos eksisterende kunder, der bliver bekræftet i deres positive syn på virksomheden, når de ser et positivt budskab fra en tredjepart.  

Tabel 6 – ulemper ved earned

#UlemperUddybning
1Kan være negativtOmtale kan være både god og dårlig.  
2Ingen kontrol over budskabVirksomheden har ofte ingen kontrol over budskabet.    
3Vanskeligt at måleVanskeligt at måle den samlede effekt.  

2. 4 Oversigt over paid, owned og earned media

Tabel 7 – oversigt over paid, owned og earned media

MedietypePaid mediaOwned mediaEarned media
DefinitionAnnoncering som din virksomhed betaler for hos tredjeparter  Medier og profiler som din virksomhed selv ejer eller kontrollererMediedækning og omtale din virksomhed gør sig fortjent til
EksemplerTV- og radioreklamer
Trykte annoncer
Google Ads
Facebook annoncer
LinkedIn annoncering
Bannerannoncer  
Virksomhedens egen hjemmeside
Dit nyhedsbrev
Blog
Ebøger og whitepapers
SoMe-profiler
Presseomtale
Blogomtale
SoMe-omtale
Mund-til-mund-anbefalinger

FordeleMålrettet budskab mod større, specifikke målgrupper
Kontrol over tidspunkt budskab skal kommunikeres
Målbart


Kontrol over budskab
Kontrol over tidspunkt budskab skal kommunikeres
Lav pris
Mulighed for grundig og omfattende kommunikation
Mulighed for at opbygge stærke relationer med (potentielle) kunder
Målbart
Omkostningseffektivt
Høj troværdighed
Stor rækkevidde


UlemperLav troværdighed
Kan være dyrt

 
Ressourcekrævende at opbygge og vedligeholde
Svært at nå store målgrupper  
Kan være negativ
Ingen kontrol over budskab
Ingen kontrol over tidspunktet budskabet kommunikeres

3. Hvordan du bedst bruger paid, owned og earned media i din strategi

Ved at forstå paid, owned og earned media og ikke mindst samspillet imellem de tre, vil du få et bedre overblik over, hvordan du skal gribe din markedsføringsstrategi an.

Indledningsvis skal du skabe klarhed over, hvad du har af paid, owned og earned media:

Lav en liste med svar på følgende tre spørgsmål:

Hvilke kanaler ejer du eller har du kontrollen over?

Hvilken markedsføring betaler du for og via hvilke paid media?

Hvordan får du earned media – har du f.eks. glade kunder der løbende sender dig nye potentielle kunder eller andre samarbejdspartnere, der sender dig potentielle nye kunder?

Herefter skal du sortere og prioritere din liste, således at du kan udvælge de steder, hvor du skal bruge væsentlig mere energi og frasortere de steder, der ikke skaber eller har potentialet til at skabe tilstrækkelig værdi for din virksomhed.

Herefter har du nu en liste med de mest potente kanaler, hvorefter du nu skal lægge en strategi for, hvordan du skaber endnu flere leads ikke mindst ved at kanalerne arbejder sammen cross channel.

På den måde kan du i videst muligt omfang skabe synergi mellem paid, owned og earned media.

Som et eksempel vil denne artikel blive publiceret på andershegner.dk (owned). Herefter vil jeg dele et indlæg og et link til artiklen på sociale medier og opfordre følgere til at like og dele det (earned) og herefter anvendes dele af indlægget til en Facebook annonce (paid) og på den måde bruger jeg synergieffekten i treenigheden til at skabe størst mulig effekt i min digitale markedsføring.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får det optimale ud af digital markedsføring i dit firma.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.