Sådan laver du en god forretningsplan

1. Indledning

Når du har læst denne artikel, vil du vide væsentlig mere om:

A) hvad en forretningsplan konkret set skal indeholde og

B) hvor omfangsrig og fyldestgørende en forretningsplan skal være samt

C) hvor mange timer det typisk tager at udarbejde en forretningsplan

2. Hvad indeholder en forretningsplan typisk

2.1 Elementer i en forretningsplan

Indledningsvis kan det nævnes, at en god forretningsplan typisk består af en række forskellige elementer, herunder:

 • Tekst
 • Beregninger
 • Prognoser
 • Analyser
 • Modeller
 • Diagrammer
 • Flowcharts
 • Tabeller

2.2 En forretningsplan består typisk af disse afsnit

Der eksisterer ikke et universelt forretningsplan-format, som alle forretningsplaner skal indeholde. Der er dog nogle retningslinjer, som du kan lade dig guide af for at udfærdige en attraktiv forretningsplan.

Lad os dykke dybere ned i, hvad en forretningsplan typisk bør indeholde:

2.2.1. Forside

Dit firmas fulde juridiske navn, adresse, telefonnummer, hjemmeside og hvis formålet er at få investorer i tale, så bør navnet og titlen på den person, som investoren efterfølgende kan kontakte ligeledes angives inklusiv personens kontaktinformationer. Nederst angives datoen for forretningsplanen samt at forretningsplanen ønskes håndteret i al fortrolighed (hvis den indeholder kritisk og særlig nyskabende viden, kan du anmode modtageren om at underskrive en NDA (Non-disclosure agreement)).

2.2.2 Executive summary

Dette er en kort og præcis oversigt over hele forretningsplanen, som ideelt set bør være 1 side, men maksimalt 2 sider lang. Det er vigtigt, at dit executive summary er knivskarpt, da der er en risiko for at læseren taber interessen for hele dit foretagende, hvis det er mindre godt skrevet. Et executive summary er derfor det vigtigste enkelt-afsnit i hele din forretningsplan.

Konkret bør et executive summary indeholde følgende:

 • Beskrivelse af din virksomheds nuværende situation mht. dine ydelser/produkters parathed til markedet, eventuelt salg indtil videre, virksomhedens stiftere, nøglemedarbejdere, nøglesamarbejdspartnere
 • Virksomhedens ydelser/produkter, målgruppe, konkurrencefordele
 • Hvorfor kunderne har behov for ydelserne/produkterne og en indikation af markeds størrelsen og vækstmulighederne
 • Virksomhedens kort- og langsigtede mål samt en indikation på hvilke strategier, der forventes anvendt for at nå målene
 • Opsummering af prognoser, profit, pengestrømme etc.
 • Hvor stor en kapital der er behov for og hvad en investor vil få ud af investeringen (hvis der søges penge hos en investor vel og mærke)

Vær opmærksom på at du af gode grunde først kan skrive dit executive summary efter forretningsplanen er færdig skrevet.

2.2.3 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen kan bestå af følgende:

Afsnit                                                                                                                                 
Executive summary
1Virksomhedspræsentation
Virksomhedens stiftere og fagområder
Historik og status
Målsætninger på kort og lang sigte
Den juridiske struktur
Professionelle rådgivere
Opsummering
2Primære data
Undersøgelsesdesign
Resultaterne af primære data og fortolkning heraf
Opsummering
3Virksomhedens ydelser/produkter
Beskrivelse
Parathed til markedet
Særlige rettigheder til ydelser/produkter
Sammenligning med konkurrenter (præstationer og økonomi)
Garantier
Lancering af fremtidige ydelser/produkter
Leverandører
Opsummering
4Marked og konkurrenter
Segmentering og målgruppe
Kundebehov
Købskriterier
Brancheanalyse (størrelse og vækstmuligheder)
Konkurrentanalyse
Opsummering
5Konkurrencedygtig forretningsstrategi
Prissætning
Promovering (markedsføring og salg)
Distributionskanaler
Konkurrenters respons
Estimat af forventet fremtidig markedsandel
Økonomiske, politiske, sociale, teknologiske, juridiske faktorer der påvirker de valgte strategier Opsummering
6Produktion, outsourcing og leverandører
Udfør/producér selv eller outsource
Nødvendige faciliteter, maskiner, udstyr
Skaleringsmuligheder
Leverandører
Opsummering
7Ledelse og personale
Rekruttering, personalekrav, ledelsesstruktur og motivation
Stiftere og medarbejderes ansvarsområder og kompetencer
Medarbejderudvikling
Fastholdelse af medarbejdere
Opsummering
8Finansielle data, analyser samt prognoser
Resultatopgørelse
Balance
Regnskabsmæssige nøgletal
Salgsprognose
Pengestrømsprognose
Break-even-analyse
Følsomhedsanalyse
Opsummering
9Finansieringsbehov
Nuværende ejere og eventuelle optagne lån
Nødvendig kapital
Hvad investor tilbydes
Forventet gearing og renter
Exitplaner for investor
Opsummering
10Forretningskontrol
Finansielt
Markedsføring og salg
Produktion
Anden kontrol
Opsummering

Som tidligere nævnt er der ikke et fast format for en forretningsplan og indhenter du f.eks. ikke primære data i form af f.eks. en undersøgelse af potentielle kunders behov og adfærd, skal du naturligvis ikke have afsnit 2 ”Primære data” med.

På samme vis fjernes eller tilføjes elementer alt efter om de er relevante. For en nystartet virksomhed er det f.eks. ikke muligt at medtage en resultatopgørelse.

2.2.4 Bilag

Supplerende materiale kan med fordel inkluderes i bilagene, herunder:

 • Detaljerede markeds- og kundeundersøgelser
 • Detaljeret konkurrentanalyse
 • Litteratur
 • Brochurer
 • Hjemmesidescreenshots
 • CV´er for stiftere og nøglemedarbejdere

3. Hvor lang skal en forretningsplan være

En forretningsplan skal ikke indeholde et specifikt antal sider. Længden af forretningsplanen afhænger i høj grad af formålet med forretningsplanen og modtageren alt efter om den f.eks. er skrevet med sigte på at tiltrække investorer, samarbejdspartnere eller at få et lån.

Generelt set skal en forretningsplan være så kort og koncis som muligt samtidig med at den dækker alle centrale områder og indeholder alle nødvendige oplysninger.

Ved udarbejdelse af en intern forretningsplan, der skal bruges som reference for dig selv/ledelsen, kan 5-10 sider være tilstrækkelig, hvorimod en forretningsplan, der skal bruges til at overbevise investorer eller banker til at støtte din virksomhed, skal være mere detaljeret og derfor typisk vil have et omfang på 20-40 sider og til tider mere.

I sidste ende er længden mindre afgørende i forhold til, at du sikrer dig, at din forretningsplan er både overbevisende, velstruktureret og præsentabel.

4. Hvor mange timer det typisk tager at udarbejde en forretningsplan

Det tager typisk et sted mellem 20 og 400 timer at udarbejde en forretningsplan alt afhængig af en række parametrer, herunder:

A) omfanget af forretningsplanen – en forretningsplan på 20 sider vil typisk kunne skrives hurtigere end en på 40 sider

B) mængden af research – en forretningsplan der kræver indhentning af primære data i form af kvantitative eller kvalitative data, som tilmed skal analyseres og fortolkes vil ofte tage væsentlig længere tid end hvis der kun skal foretages ”skrivebords-research”

C) kompleksiteten af virksomheden – en forretningsplan for en håndværksvirksomhed vil kunne skrives hurtigere end en plan for en virksomhed, hvis formål er at udvikle et banebrydende nyt atomkraftværk

D) erfaringerne hos den eller de personer, der udarbejder forretningsplanen – en person der allerede har erfaringer med at skrive forretningsplaner vil som regel være væsentlig hurtigere end en person, der ikke har prøvet det før

Jeg har udarbejdet forretningsplaner der tog både 20 timer og +400 timer og realiteterne er, at kvalitet tager tid, forstået på den måde, at jo mere tid og omtanke, du investerer i din forretningsplan des større sandsynlighed er der for, at du får skabt en god forretningsplan, som kan realiseres på succesfuld vis. Når det så er sagt, skal der ikke anvendes mere tid på udarbejdelsen af en forretningsplan end, hvad der er nødvendigt og det er vigtigt, at du ikke ender med at lave en fejl, som en del iværksættere desværre har lavet, nemlig at ende med at bruge så meget tid på forretningsplanen, at energien slipper op og projektet kører i grøften.

5. Hvad der ikke bør medtages i en forretningsplan

For god ordens skyld skal det nævnes, at der er en række elementer, som aldrig bør være i en forretningsplan:

#ElementUddybning
1Usand eller vildledende informationDet er helt centralt, at forretningsplanen indeholder ærlig, korrekt og præcis information og at det både undgås at overvurdere virksomhedens muligheder og at undervurdere virksomhedens udfordringer.
2Irrelevant informationUnødvendige og irrelevante informationer bør udelades.
3KonkurrencehemmelighederDin virksomheds konkurrencefordele skal beskrives, men du bør undgå af afsløre eventuelle forretningshemmeligheder og øvrige meget fortrolige oplysninger af en hver art, medmindre der er underskrevet en NDA, som angivet ovenfor.
4Negative informationerNegative oplysninger om konkurrenter, kunder, tidligere eller eksisterende medarbejdere og øvrige aktører bør udelades.

6. Afslutning

En velstruktureret, oplysende forretningsplan kræver tid og omtanke, således at den tjener det formål, som du har valgt den skal have. Måden, hvorpå du skriver din forretningsplan, vil afhænge af, om formålet er at skabe en køreplan for din virksomhed eller om formålet også er at tiltrække investorer, långivere og samarbejdspartnere.

Med en forretningsplan i hånden vil du stå et stærkere sted, fordi forretningsplanen vil være god at støtte sig op ad i mange scenarier, da den skaber større strategisk klarhed på din vej mod en bæredygtig og succesfuld virksomhed.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får udarbejdet en god forretningsplan, der hjælper dig med at opnå dine strategiske virksomhedsmål.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.