Sådan laver du en klar vision, stærk mission og meningsfyldte værdier

Indledning

Du kan skabe stor værdi for din virksomhed ved at udarbejde en stærk strategi, der hviler på en klar og handlingsorienteret strategiplan. I en strategiplan indgår bl.a. tre centrale begreber:

I det følgende vil jeg forklare:

1) hvad begreberne vision, mission og værdier indebærer

2) hvorfor du skal udarbejde en vision, mission og værdier for din virksomhed  

3) hvordan du bedst udarbejder en klar vision, en stærk mission og meningsfyldte værdier for din virksomhed.

Før vi dykker dybere ned i de enkelte elementer, kan det indledningsvis slås fast, at en formulering af din virksomheds vision, mission og værdier overordnet set er vigtig, fordi de medvirker til at skabe både retning og en solid struktur i din virksomhed.

Vision

Visionen har fokus på fremtiden og alle virksomheder, uanset størrelse, bør have en klar vision.

Ordet vision stammer fra det latinske udtryk ”visio”, som betyder syn eller forestilling om fremtiden og det er netop kernen, at du med en vision skal skabe en vision for, hvordan du ønsker din virksomhed skal være i fremtiden. Ideen med at udarbejde en vision er således at sætte ord på, i hvilken retning du og din virksomhed arbejder, så der er nogle uopfyldte mål at stræbe efter.

En klar vision er præcis, inspirerende og består ideelt set kun af én sætning.

En klar vision er en vigtig forudsætning for at skabe en stærk strategi.

Her kan du se tre virksomheders visioner:

#VirksomhedVision
1Amazons visionTo be Earth´s most customer-centric company[1]
2Ikea´s visionTo create a better everyday life for the many people [2]
3Southwest AirlinesTo be the world’s most loved, most efficient, and most profitable airline [3]

En milliardvirksomhed som Amazon både kan og bør have en stor vision, men mindre kan også gøre det.

En kropsterapeut på Østerbro kunne eksempelvis have følgende vision: ”At være den kropsterapeut på Østerbro med størst kundetilfredshed på Trustpilot”.

En murermester i Vordingborg kunne eksempelvis have følgende vision: ”At være den førende murermester inden for renovering af parcelhusejeres badeværelser på Sydsjælland”.

Et rengøringsfirma i København kunne eksempelvis have følgende vision: ”At være den største rengøringsvirksomhed i København inden for rengøring af trappeopgange”.

Et arkitektfirma kunne eksempelvis have følgende vision: ”At levere Danmarks højeste standard inden for bæredygtig byggeskik”.

Måden hvorpå du kan begynde arbejdet med at finde din virksomheds vision, er ved at reflektere over, hvor du ønsker din virksomhed skal være om 3-5 år. Visionen skal være tilpas ambitiøs til at skabe begejstring og inspiration hos dig og eventuelle medarbejdere, men dog ikke mere ambitiøs end at den også skal være realistisk.

I modsætning til missionen, som gennemgås om lidt, er det ikke altid anbefalelsesværdigt at dele visionen med offentligheden, særligt ikke hvis den kan afsløre virksomhedens langsigtede, følsomme mål.

Mission

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at alle virksomheder, uanset størrelse, bør have en mission, da det hjælper virksomheden med at skille sig ud og fokusere virksomhedens indsats de rette steder.

Din virksomheds mission beskriver din virksomheds overordnede opgave og mål. Missionen besvarer, hvorfor din virksomhed er til. Virksomhedsejere ved som regel instinktivt, hvad deres virksomheds mission er, men mange virksomheder har enten ikke fået formuleret missionen eller også har de formuleret en mission, som er for uklar, for lang eller for bredtfavnende med det resultat, at missionen skaber forvirring hos kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

En stærk mission hjælper med at skabe klarhed, retning og fælles forståelse i virksomheden dvs. både for ledelsen og medarbejderne. Dernæst skaber en stærk mission energi og engagement i din virksomhed.

En stærk mission er således en vigtig forudsætning for at skabe en værdiskabende strategi.

Her kan du se 8 virksomheders missioner:

#VirksomhedMission
1LegoTo inspire and develop the builders of tomorrow [4].  
2Novo NordiskAt sikre, at mennesker, der lever med en kronisk sygdom, kan leve et rigt liv [5]  
3SilvanAt sikre kundernes succes med boligens projekter, uanset om det er gør-det-selv eller gør-det-med-hjælp [6]  
4LinkedInConnect the world’s professionals to make them more productive and successful [7]  
5SecuritasTo protect homes, workplaces and communities [8]  
6IkeaOffer a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them  
7SouthwestThe mission of Southwest Airlines is a dedication to the highest quality of customer service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and company spirit  
8Andershegner.dkAt hjælpe mindre firmaer med at blive markant mere profitable og veldrevne  

Missionen skal være klar, præcis og én maksimalt to sætninger i alt.

Værdier

Værdier er de grundlæggende spilleregler, som du ønsker, skal gælde for virksomhedens, medarbejdernes og din ageren. Værdier fungerer således som en slags færdselsregler i virksomheden. Værdier skal dog forstås i en bredere kontekst i og med de kan være anvendelige som ledesnor ved beslutningstagning også når det ikke er muligt at støtte sig til specifikke virksomhedsregler.

Værdierne er således vigtige, fordi de hjælper med at gøre det mere konkret, hvad der forventes af din virksomheds, medarbejdernes og din ageren.

Virksomheders værdier kan variere en del alt efter, hvilken industri at virksomheden opererer i samt hvilke kundetyper virksomheden servicerer. En virksomheds værdier har dog ofte et omdrejningspunkt omkring ord såsom: ærlig, kvalitet, ansvarsfuld, troværdig, innovativ, hurtig, kompetent, handlekraftig etc.

Det er vigtigt, at de valgte værdier er meningsfyldte for dig og din virksomhed, da værdier, der kun er valgt for at lyde smarte og rigtige, ikke kommer til at bringe reel værdi til virksomheden.

Meningsfyldte værdier er en vigtig forudsætning for at skabe en stærk strategi.

I det følgende vil der blive zoomet ind på, hvordan tre virksomheder har valgt at formulere deres værdier:

Virksomheden Falck har gjort meget ud af deres værdier, som dækker en række vigtige områder for at være i stand til at skabe stor værdi for kunderne [9]:

#VærdierUddybning
1TilgængeligTilgængelig er at være åben og lydhør. Det indebærer, at vi er præget af en åben og imødekommende adfærd.  
2TroværdigTroværdig er, i ord og handling, at holde, hvad vi lover. Det indebærer, at vi er til at stole på, og at man kan have tillid til os.  
3HurtigHurtig er at holde trit og være på forkant med situationen. Det indebærer, at vi arbejder i et rask tempo.  
4HandlekraftigHandlekraftig er at være initiativrig og opsøgende. Det indebærer, at vi har viljen til at få løst opgaverne.  
5HjælpsomHjælpsom er at byde sig til, når der er behov. Det indebærer, at vi hjælper kunderne og hinanden.  
6KompetentKompetent er at være dygtig og velkvalificeret. Det indebærer, at vi fortsat gør en indsats for at fastholde og udvikle vores kompetencer.  

Virksomheden DSV har valgt at dele deres værdier op i tre overskrifter [10]:

#VærdierUddybning
  1Kunderne førstVi leverer gode kundeoplevelser og service af høj kvalitet. Vi er proaktive i vores tilgang til kunderne og gør os umage for at bevare et tæt samarbejde. Vi gør det nemt for vores kunder at samarbejde med os
  2De bedste resultaterVi er transparente og resultatorienterede. Vi arbejder sammen som et stort team i vores globale netværk. Vi er drevet af en iværksætterånd og lokal medbestemmelse
  3Ægte samarbejdeVi tager ejerskab og viser initiativ. Vi samarbejder og kommunikerer med respekt for hinanden. Vi fører en åben og ærlig dialog

Værdierne i Andershegner.dk er formuleret således:

#VærdierUddybning
1TroværdigAt holde hvad jeg lover i ord og handlinger  
2VærdiskabendeAt skabe betydelig værdi og at sætte klienters interesser før mine egne interesser  
3KompetentAt være dedikeret i at fastholde og udvikle mine kompetencer  
4RelationsopbyggendeAt opbygge stærke relationer baseret på tillid  
5MådeholdenAt håndtere klienternes og mine egne ressourcer på en omkostningseffektiv måde  
6HandlekraftigAt have viljen og fokus til at få løst opgaverne  

Afsluttende tanker

Det er helt centralt, at din vision, mission og værdier er kongruente, forstået på den måde at de skal være i tråd med hinanden, da det ellers kan blive svært at indfri dem, hvis de stikker i hver deres retning.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får formuleret en klar vision, en stærk mission og meningsfyldte værdier, som kan indgå i din strategiudvikling og munde ud i en kraftfuld, værdiskabende strategisk plan.


[1] https://www.aboutamazon.com/about-us

[2] https://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/about-us/the-ikea-vision-and-values-pub9aa779d0

[3] https://www.southwestairlinesinvestorrelations.com/our-company/purpose-vision-and-the-southwest-way

[4] https://www.kirkbi.com/about/purpose/

[5] https://www.novonordisk.dk/careers/working-at-novo-nordisk.html

[6] https://www.silvan.dk/om-silvan

[7] https://about.linkedin.com/

[8] https://www.securitas.uk.com/about-us/our-responsibility/securitas-integrity-line/

[9] https://www.falckhm.dk/om-falck-hjaelpemidler/profil/vaerdier

[10] https://www.dsv.com/da-dk/om-dsv/globale-vaerdier

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.