Sådan sætter du store mål og når dem på effektiv vis

Ved du hvilke mål, du ønsker at have opnået i din virksomhed i slutningen af dagen, ugen og måneden? Har du gjort dig præcise tanker om, hvordan din virksomhed skal se ud om 1, 3 og 5 år?

Hvis du ønsker at komme i mål, så skal du først og fremmest få sat en målstreg i form af et eller flere mål!

”Problemet med ikke at have et mål er, at du kan bruge dit liv på at løbe op og ned ad banen og aldrig score”

Bill Copeland

I en verden præget af kontinuerlige forandringer i et stadigt stigende tempo, hvor der skal mere og mere til for at følge med udviklingen, er færdigheden til at arbejde optimalt med at sætte mål en yderst værdifuld nøgle. En nøgle som kan låse en endnu større del af dit virksomhedspotentiale op.

Den rette anvendelse, af optimale målsætningsprocesser og målsætningsværktøjer, er utrolig potent, fordi de i den grad kan medvirke til at skabe retning og skærpe dit fokus i en stadig mere kaotisk verden med et virvar af udfordringer og muligheder.

Målsætninger kan bygge bro mellem dine drømme og virkeligheden, hvis du er modig nok til at udfordre status quo og parat til at forvandle visioner til virkelighed. Eftersom du læser disse linjer, er du med altovervejende sandsynlighed klar til at træde endnu mere ud ad komfortzonen og ind i en ny, spændende, bedre virkelighed. En virkelighed som du selv designer. For det fantastiske ved at arbejde seriøst med målsætninger er netop, at du i langt højere grad bliver i stand til at tage kontrol, over dit eget liv og din egen virksomhed, ved at identificere, hvad der er vigtigst for dig at opnå.

Når du begynder at tage optimale målsætningsprocesser og målsætningsværktøjer i brug, vil dine vigtigste og største mål komme til at fungere som et uvurderligt kompas, der viser vejen for dig i en til tider tåget verden.

Som du kan læse, er jeg meget begejstret for potentialet i at arbejde med optimale målsætningsprocesser og målsætningsværktøjer. Min begejstring skyldes de resultater, som jeg har været i stand til at skabe ved at arbejde seriøst med målsætninger på daglig og ugentlig plan i mine egne og i mine klienters virksomheder. Mindre virksomheder der arbejder seriøst med målsætningsværktøjer har ganske enkelt en reel, værdifuld konkurrencefordel i forhold til alle de virksomheder, der ikke udnytter dette potentiale.

Det er derfor brandærgerligt, at alt for få mindre virksomhedsejere formår at dyrke og høste potentialet i at arbejde optimalt med målsætninger, fordi det desværre er et undervurderet og underprioriteret fokusområde for majoriteten af mindre virksomhedsejere. Kendsgerningerne er, at mange mindre virksomhedsejeres erfaringer med mål begrænser sig til det årlige nytårsforsæt, som ender i en fiasko i 88 % af tilfældene jf. et studie på over 3.000 personer (kilde: Wiseman, 2007 [1]).

Heldigvis er det fuldt ud muligt at tilegne dig færdighederne til i langt højere grad at arbejde optimalt med mål, så lad os se nærmere på, hvordan du kan skabe endnu større værdi i din virksomhed og i dit liv ved at blive bedre til at sætte og nå dine mål.

For at nå dine mål kræver det først og fremmest, at du ved, hvordan du sætter dine mål, da mål, som bekendt, sjældent bliver til virkelighed ved blot at drømme om dem.

Målsætningsprocessen begynder med, at du nøje overvejer, hvilke mål du ønsker at opnå og processen slutter med, at du når dine mål, men imellem startpunktet og slutpunktet er der en række skridt, der skal foretages for at øge sandsynligheden for at realisere dine mål.

Der er en række vigtige regler, som du bør følge, hvis du ønsker at nå dine mål, herunder følgende:

1. Sæt mål som motiverer dig

Det kan til tider være krævende at jagte dine mål, hvad end et mål kræver en intens indsats af dig over en kort periode eller målet kræver en lille daglig indsats af dig over en lang periode. Mål kræver en indsats for at blive realiseret og derfor er det vigtigt at sætte mål, der er så vigtige, at de motiverer dig i tilstrækkelig grad, da du ellers risikerer at gå sukkerkold, give op eller miste interessen, før du har opnået målet.

Tag dig tiden til at reflektere over, hvorfor det valgte mål er vigtigt og meningsfyldt for dig, så du er sikker på at målet oprigtigt begejstrer dig, fordi der er intet så nytteløst, som at nå et mål der reelt set viser sig at være uinteressant i det store perspektiv.

2. Sæt SMART mål

Dine mål bliver væsentlig mere kraftfulde, hvis du designer dem via SMART-opskriften, hvilket betyder, at et mål skal være:

  • Specifikt
  • Målbart
  • Attainable (opnåeligt)
  • Relevant
  • Tidsafgrænset

2.1 Sæt specifikke mål

Dit mål skal være klart, veldefineret og afgrænset, så det er tydeligt, hvad målet indebærer.

2.2 Sæt målbare mål

Dit mål skal være målbart og kvantificerbart. Sæt mængder og antal osv. ind i dine mål, så du kan måle, i hvor stor grad du har nået målet. Det dur altså ikke at skrive ”min virksomhed skal omsætte for væsentlig mere”, for hvad er ”væsentlig mere”.

Hvis du ikke kan måle, hvor langt du er nået eller hvorvidt du har nået målet, så kan du ikke agere optimalt i forhold til din fremdrift.

2.3 Sæt opnåelige mål

Dit mål skal være opnåeligt, fordi uopnåelige mål vil før eller siden tappe dig for energi og demoralisere dig. Du skal dog heller ikke sætte alt for lette mål, da du derved ikke kommer til at gøre dig tilpas umage for at nå målet. Du skal derimod sætte udfordrende, vanskelige, men opnåelige mål, da utallige motivations-studier har dokumenteret, at det er netop den type mål, som vi mennesker får størst tilfredsstillelse ved at nå og tilmed også har den største succesrate med at opnå.

2.4 Sæt relevante mål

Dit mål skal være relevant og passe ind i den samlede retning, som du ønsker for dig selv og din virksomhed.

2.5 Tidsafgrænset

Dit mål skal altid have en tidsfrist, da det gør dit mål mere konkret og øger sandsynligheden for, at du når målet, fordi du ved, at målet skal nås inden en bestemt dato. Sørg for at den fastsatte deadline ikke er urealistisk kort, hvis dit mål er meget tidskrævende, men vær også opmærksom på at den valgte deadline heller ikke ligger for langt ude i fremtiden, da det også kan være demotiverende.

3. Skriv dine mål ned

Skriv dine mål ned da personer, der skriver deres mål ned har signifikant større sandsynlighed for at nå deres mål jf. et studie udarbejdet af af Dr. Gail Matthews fra The Dominican University [2].

4. Sæt mål du kan kontrollere

Dine mål skal ligge inden for din kontrolsfære, hvilket vil sige, at dine mål ikke må være baseret på faktorer uden for din kontrol. Kun ved at sætte mål inden for din kontrolsfære, vil det være muligt for dig at kontrollere om du når målet.

5. Lav en handlingsplan og delmål

Dit mål skal støttes op af en handlingsplan og brydes op i delmål, så det bliver væsentligt mere overskueligt for dig at nå målet.

Da jeg læste min Master of Business Administration (MBA) var de afsluttende 9 måneder særligt krævende, pga. jeg læste flere fag på én gang samtidig med, at der var en ekstra eksamensopgave sideløbende med at jeg også skulle forberede og lave mit speciale samt drive mine virksomheder.

Studie-arbejdsbyrden var på over 1.300 timer på de afsluttende 9 måneder, så jeg lagde en præcisions-handlingsplan med delmål og fulgte den nøje ved at studere 5 timer alle ugens 7 dage, 9 måneder i streg (bort set fra 4 feriedage).

Det var en både lærerig og krævende periode og det havde ikke kunne lade sig gøre uden en effektiv handlingsplan med de rette delmål.

Når du laver en handlingsplan og bryder dit mål op i delmål, så kan du ganske enkelt nå markant større mål, end du ellers ville kunne opnå.

En handlingsplan og delmål er særlig vigtig, hvis målet er krævende eller tager lang tid at realisere.

Afslutning

Når vi mennesker blot lader tiden gå uden at tage synderligt aktiv stilling til, hvordan vi bruger vores tid bedst muligt, så kalder vi det ”at spilde tiden”, men sandheden er, at man ikke spilder tiden, man spilder sine evner, sine muligheder og i sidste ende sit liv. Der er ingen grund til at bruge 6 måneder på at opnå vigtige ting i dit liv, som du kan opnå på 2 måneder ved at sætte mål dagligt på den rigtige måde.

Målsætningsprocesser og målsætningsværktøjer er et spændende og til tider komplekst felt, der stikker væsentlig dybere end de 5 regler i denne artikel. Det er et område, som i høj grad er videnskabeligt funderet og som kan skabe en gigantisk forskel for din virksomhed, hvis du håndterer målsætningsprocesserne rigtigt via de rette målsætningsværktøjer.

Såfremt du har interessen for at dykke dybere ned i fagområdet, så er du velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om, hvad det kan skabe af værdi for dig og din virksomhed. Informationerne i denne artikel er dog en god start og med de værktøjer, som fremgår af denne artikel, vil du både have større sandsynlighed for at nå dine mål og samtidig kunne opnå væsentlig større mål end ellers.

I en verden, der udvikler sig stadig hurtigere, vil det være en kæmpe fordel for din virksomhed, at du er knivskarp på, hvordan du bedst muligt opnår dine mål og benytter dig af målsætninger på dagligt plan.

Hvad er dine største virksomhedsmål de næste 6 måneder inden for prisoptimering, strategi, salgsoptimering, drift, økonomi, digital marketing, ledelse og effektivitetsforbedringer?

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du, via en praktisk samt videnskabelig tilgang, opnår markant større mål i din virksomhed på effektiv vis.


[1] http://www.richardwiseman.com/quirkology/new/USA/Experiment_resolution.shtml

[2] https://www.dominican.edu/sites/default/files/2020-02/gailmatthews-harvard-goals-researchsummary.pdf

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.