Giver det mening at lave en forretningsplan?

1. Indledning

Denne artikel har to formål:

1) undersøgelse af om der er videnskabelig evidens for, at virksomheder, der udarbejder en forretningsplan, har større sandsynlighed for at få succes end virksomheder, som ikke udarbejder en forretningsplan og

2) undersøgelse af hvilke konkrete fordele og ulemper, der er ved at udarbejde en forretningsplan.

2. Videnskabelig evidens for at forretningsplaner øger sandsynligheden for succes

Som så mange andre komplekse områder her i verden, er der også, inden for spørgsmålet om, hvorvidt det kan betale sig at skrive en forretningsplan eller ej, forskellige holdninger til dette spørgsmål. Lad os derfor se nærmere på, hvad videnskaben er nået frem til angående dette spændende spørgsmål:

I et studie, publiceret i 2007, fra Babson College [i] blev det undersøgt, hvorvidt dét at skrive en forretningsplan, før opstart af et nyt foretagende, påvirkede virksomhedens efterfølgende præstation.

Datasættet bestod af 116 nye foretagender, opstartet af elever fra Babson College, som fik deres eksamen fra Babson College mellem 1985 og 2003. Analysen viste, at der ikke var nogen præstationsforskel mellem de nye virksomheder, der blev lanceret med en forretningsplan og uden en forretningsplan. Undersøgelsen indikerede, at medmindre en iværksætter skal rejse betydelig startkapital fra investorer, er der ingen grund til at skrive en detaljeret forretningsplan før virksomhedsstart. Babson College studiet er dog et meget smalt studie med kun 116 undersøgte virksomheder, hvilket står i skarp modsætning til nedenstående to studier, som på overbevisende vis taler for, at virksomheder bør udarbejde en forretningsplan:

Et meta-studie, baseret på 46 studier omfattende hele 11.046 virksomheder, nåede frem til det modsatte, nemlig at udarbejdelsen af en forretningsplan er central for at skabe de bedst mulige betingelser for din virksomheds succes, eftersom forretningsplanlægning øger performance for både nystiftede og etablerede mindre firmaer (Brinckmann et al., 2008, p. 25 [ii]).

Konkret er det dokumenteret, at firmaer med en forretningsplan skaber over 30 % større vækst i forhold til firmaer uden en forretningsplan (Burke et al., 2010, pp. 402-405 [iii]) og i et andet studie (Green & Hopp, 2016) [iv] på 1.088 iværksættere blev det dokumenteret, at firmaer der skriver formelle forretningsplaner har 16 % større sandsynlighed for at skabe en levedygtig virksomhed i forhold til virksomheder, der ikke laver en forretningsplan.

Det kan derfor fastslås, at der er en videnskabelig evidens for, at der er en signifikant fordel i at skrive en forretningsplan fremfor at undlade at skrive en forretningsplan.

De færreste ting i livet er enten helt sorte eller helt hvide og derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed, da nogle virksomheder har større fordele ved at udarbejde en forretningsplan end andre virksomheder.

Lad os derfor se nærmere på fordele og ulemper ved at skrive en forretningsplan.

3. Konkrete fordele og ulemper ved at udarbejde en forretningsplan

Konkrete fordele ved at udarbejde en forretningsplan:

#FordeleUddybning
1Klare mål og strategierEn klar definition af din virksomheds mål og strategier vil gøre det muligt for dig at bruge dine ressourcer bedst muligt, så du bliver bedre i stand til at holde dig til en langsigtet plan.
2Større indsigt og bedre beslutningerBedre forståelse af din virksomheds stærke og svage sider, hvilket vil gøre dig bedre i stand til at træffe optimale beslutninger. Beslutninger som vil reducere risikoen for at begå større fejl, som kan være særlig risikable for nystartede virksomheder, da de ikke har så meget at stå imod med i forhold til mere veletablerede virksomheder.
3RealitetstjekArbejdsprocessen med at få udarbejdet en forretningsplan vil fungere som et realitetstjek, som hjælper med at luge ud i ideer og tiltag, som ved nærmere eftertanke ikke vil være flyvedygtige. Det kan måske føles som at tage et skridt tilbage, men det er min erfaring, at denne første frustration altid vil blive efterfulgt af endnu bedre ideer og tiltag, som vil hjælpe med at støbe en endnu mere solid forretningsplan for din virksomhed.
4Nye ideerOpdagelse af nye ideer, nye tilgange til markedet og nye perspektiver på din virksomhed muliggøres alt sammen via en velgennemtænkt forretningsplan, som tvinger dig til at gennemtænke processer og områder, som du måske ikke har brugt nok tid på. En forretningsplan må ikke være et kedeligt, stift dokument, men derimod et fleksibelt, dynamisk værktøj til at skabe den succes, som du og din virksomhed fortjener.
5Bedre risikostyringStørre sandsynlighed for at du bliver i stand til at identificere potentielle udfordringer og risici, så du kan reducere risikoen for unødigt spild af tid og ressourcer.
6Skaber handlingHvis du får lavet din forretningsplan på den rigtige måde, så vil forretningsplanen kunne anvendes som en handlingsplan. På den måde vil forretningsplanen have et ekstra lag af værdi ved at agere som et brugbart værktøj, der kan anvise de næste skridt i processen og i højere grad kunne belyse fremtidige aktiviteter og indsatsområder. På den måde vil din forretningsplan være et dokument, som i endnu højere grad kan medvirke til at dirigere dig i den rigtige retning.
7Investorer, långivere og samarbejds-partnereEn forretningsplan udgør et stærkt fundament i form af en mere overbevisende præsentation af din virksomhed, som vil tydeliggøre din virksomheds potentielle forretningsmuligheder. Det vil bl.a. gøre det lettere at finde potentielle investorer, långivere og samarbejdspartnere, da det viser investorer, långivere og samarbejdspartnere, at du har gennemtænkt din virksomheds mål, styrker, svagheder og strategier samt ikke mindst viser, hvordan du på optimal vis vil håndtere potentielle risici og udfordringer.
”En forretningsplan er en køreplan til succes.”
Richard Branson

Konkrete ulemper ved at udarbejde en forretningsplan:  

#UlemperUddybning
1TidskrævendeEn forretningsplan tager ofte mellem 20 og 400 timer alt efter kompleksiteten i virksomheden, produktet/ydelsen, markedsforholdene, lovgivningen etc. og alt efter om der skal indhentes primære data.
2BetalingDet kan ofte være nødvendigt at få hjælp til at få udarbejdet en ordentlig forretningsplan, da mange iværksættere ikke besidder den nødvendige viden.
3Rette balanceHvis du ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan du udarbejder en forretningsplan, så er der en risiko for, at forretningsplanen bliver ubalanceret og i værste fald lettere ubrugelig, fordi der er for meget fokus på detaljer på bekostning af den større vision, hvilket kan afspore selve ideen bag en forretningsplan.
4Opdateres løbendeI en stadig mere accelererende verden, er der en risiko for, at forretningsplanen kan blive hurtigt forældet, når der sker ændringer internt i din virksomhed og eksternt i markedet (hvad end det skyldes ændringer i konkurrentlandskabet, ændrede kundebehov eller ny lovgivning etc.). Derfor er det nødvendigt at tage forretningsplanen op til revision og justering i takt med at forholdene forandrer sig.

“En forretningsplan er et levende dokument, der skal opdateres regelmæssigt for at holde trit med virkeligheden.”
Tim Berry

4. Konklusion

Generelt set taler videnskaben i høj grad for, at du bør udarbejde en forretningsplan for din virksomhed. Du kan meget vel lykkes med at bygge en rentabel virksomhed uden en forretningsplan, men studierne viser, at du med udarbejdelsen af en forretningsplan vil skabe de bedst mulige betingelser for din virksomheds succes, eftersom forretningsplanlægning øger performance for både nystiftede og etablerede mindre virksomheder.

Virksomheder der udarbejder en forretningsplan har således en tendens til at være bedre forberedt på de udfordringer og beslutninger, de står over for, hvilket vil resultere i en mere effektiv brug af ressourcer og en øget kapacitet til at træffe velovervejede beslutninger. Med en forretningsplan i hånden viser studierne således, at du har 16 % større sandsynlighed for at skabe en levedygtig virksomhed med en forretningsplan og at du statistisk set vil skabe 30 % større vækst i forhold til virksomheder uden en forretningsplan. Så på trods af der er nogle enkelte ulemper ved at udarbejde en forretningsplan, så er der langt flere fordele ved at få lavet en forretningsplan.

Hvis du ønsker at øge sandsynligheden for at skabe en rentabel virksomhed og øge din væksten i din virksomhed, kan jeg derfor anbefale dig at læse min artikel: Sådan laver du en god forretningsplan”.

Næste skridt

Det er mit håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt og jeg står til rådighed, hvis du har brug for en uforpligtende, indledende samtale om, hvordan du får udarbejdet en god forretningsplan.


[i] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691060701414840

[ii] Brinckmann, J., Grichnik, D. og Kapsa, D. (2008) “Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small firms”, Journal of Business Venturing, 25 (2010), pp. 24-40. Tilgængelig her: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.3746ogrep=rep1ogtype=pdf .

[iii] Burke, A., Fraser, S. og Greene, F. J. (2010) “The multiple effects of business planning on new venture performance”, Journal of Management Studies, 47(3), pp. 391-415. Tilgængelig her: https://www.effectuation.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Multiple-Effects-of-Business-Planning-onNew-Venture-Performance-1.pdf .

[iv] Greene, F. J. & Hopp, C. (2016) ”Are Formal Planners More Likely To Achieve New Venture Viability? A Counterfactual Model And Analysis”. Tilgængelig her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sej.1245

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få flere tips og gode råd i din indbakke:

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.